Hari Pertama Pelaksanaan PAT

Hari Pertama Pelaksanaan PAT dalam keadaan Kondusif